Cricket - Australia V England, One Day International, Sydney, 19-1-2014